Egna kundprofiler

Pluto levereras med en uppsättning BETTY-kurvor samt schablonprofiler för alla svenska nätområden skattade från Svenska Kraftnäts data. Dessa profiler kompletterar du med egna individuella profiler som du skapar/editerar i Pluto.

Pluto hanterar månadsreformen 2009 samt den kommande prisområdesreformen 2011.