Plutos prissättning

Stommen för beräkningen är de forwardkurvor över framtida elpris och växlingskurser som Pluto skapar. Dessa kan du använda som byggstenar, kompletterade med egendefinierade komponenter, för den prissättningslogik du sätter upp för dina produkter.

Om du prissätter med Plutos förinställda logik tar Pluto hänsyn till framtida elpris i kundens prisområde, framtida valutakurs, höglast-/låglastprisskillnader, kundens månads- och dygnsprofil, din volymrisk (att kunden tillåts förbruka mer eller mindre än uppgjort till samma pris) samt kostnaden för elcertifikat.

Genom att sätta en egen prissättningslogik är det möjligt använda olika prissättningsmodeller för olika kundgrupper och produkter, vilket möjliggör ökad flexibilitet i prissättningen.

Pluto sparar även historiska elpriser och valutakurser som uppdateras automatiskt när du kör Pluto.